World TB Day

Mycobacterium TuberculosisVandaag 131 jaar geleden ontdekte Robert Koch de bacil die Tuberculose veroorzaakt. Per jaar sterven naar schatting anderhalf miljoen mensen aan tuberculose, na HIV/AIDS de belangrijkste doodsoorzaak door een infectieziekte.

Er is geen effectief vaccin; de diagnose en behandeling van tuberculose zijn kostbaar en langdurig; het aantal medicijn-resistente varianten neemt toe. In 2012 zijn de eerste gevallen van total drug-resistance gedocumenteerd. Het is denkbaar dat we over een aantal jaar wereldwijd — dus niet alleen in de Derde Wereld — terug zijn bij waar we vóór 1946 waren, toen tuberculose nog onbehandelbaar was, en 1 op de 2 patiënten bij wie de ziekte actief werd, overleed.

One person dies of TB every 20 secondsHet project waar ik 80% van mijn tijd aan besteed is een clinical trial naar een behandelmethode die beoogt de behandelduur (6 maanden!) van TB te verkorten. Dit niet alleen vanwege het gerief van de patient, maar ook vanwege het bevolkingsrisico van medicijn-resistente bacteriën. Vergelijk het met een antibioticumkuur die je niet afmaakt, maar dan een waar je een half jaar aan moet denken in plaats van tien dagen.

PS: Ik realiseer me dat ik op onze blog nog nauwelijks heb geschreven over mijn werk hier. In onze nieuwsbrieven voor Fidesco had ik dat al wel gedaan. De tweede nieuwsbrief valt binnenkort in je bus als je je aangemeld hebt of ons via Fidesco steunt. Maar binnenkort ook meer op de blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *